Cryotherapie wordt succesvol ingezet bij:


"De pijnklachten in mijn knie zijn van een 'pijnscore' 8 naar een kleine 2 gedaald en geeft mij een enorme positieve boost aan mijn bewegingsvrijheid!"
Iwan Terheere
Internationaal business

Wat is Cryo therapie?

Het woord cryotherapie stamt af van de Griekse woorden “cryo” wat staat voor koude en “therapeia” wat staat voor genezen. Cryotherapie is een behandeling waarbij extreem lage temperaturen worden gebruikt (lager dan -130°C). De huidige vorm van koudetherapie kent een aantal namen, namelijk: “Whole Body Cryotherapy (WBC)”, “Air Cryo Therapy” en “Cryosauna”.

Whole Body Cryotherapy (WBC) is een koudetechniek waarbij het gehele lichaam, tot aan de bovenkant van de schouders, gedurende 1 tot 3 minuten blootgesteld wordt aan zeer lage temperaturen (-120°C tot -196°C). Hierdoor koelt het huidoppervlak razendsnel af tot ongeveer -1°C gedurende een korte periode.

Oorsprong van Cryo therapie

In 1978 heeft dr. Toshiro Yamauchi de cryotherapie ontwikkeld. Hij gebruikte extreme kou als pijnbestrijding bij de behandeling van patiënten met reumatische artritis. Hij ontdekte dat de pijnklachten die zijn patiënten normaal gesproken hadden hierdoor aanzienlijk verminderden. Hij ontdekte dat, door het extreem snel afkoelen van de buitenste laag van de huid, endorfine vrijkomt waardoor de patiënten minder pijn ervaren.

Tijdens onderzoeken in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, kwamen Dr. Yamauchi en zijn collega’s tot de volgende conclusie: het snel, kortstondig bevriezen van de huidoppervlakte tot een temperatuur van -1°C door middel van een cryosauna, heeft een gunstigere invloed op het menselijk lichaam dan langzaam afkoelen door onderdompeling in een ijsbad, waar de laagst mogelijke temperatuur +5°C is.

Dr. Yamauchi heeft na diepgaand en voortdurend onderzoek geconstateerd dat cryotherapie het lichaam op 3 niveaus beïnvloedt, te weten:

  1. Het biochemische niveau (de bloedvaten)
  2. Het energieniveau (de energiebanen)
  3. Het informatieniveau (het zenuwstelsel)

Hoe werkt Cryo therapie?

Op het moment dat de temperatuur van het huidoppervlak het vriespunt bereikt, zelfs voor slechts een paar seconden, sturen de koudesensoren in de huid een sterk signaal naar de hersenen dat de organen mogelijk in levensgevaar zouden kunnen zijn. In een aangeboren reflex om het lichaam te beschermen tegen kritische lage temperaturen die kunnen leiden tot onderkoeling en de dood, zullen de hersenen opdracht geven aan alle niet-kritieke delen van het lichaam om de bloedtoevoer naar de spieren en het weefsel te beperken. Zo kan het bloed naar de kern van het lichaam gestuurd worden, om zo de kerntemperatuur van 37°C vast te houden en de vitale organen te beschermen. Door de kou vernauwen de bloedvaten zich, neemt de bloeddruk toe en wordt het bloed verrijkt met zuurstof, noodzakelijke enzymen en voedingsstoffen. Verschillende, opeenvolgende behandelingen zullen tevens leiden tot een stijging van het aantal rode bloedlichaampjes.

Terwijl de interne organen worden omringd en gevoed door verrijkt bloed, worden alle essentiële levensprocessen versneld. Met andere woorden, tijdens de cryosaunabehandeling worden slecht functionerende of verzwakte organen zo veel mogelijk verrijkt met alle benodigde middelen, zodat de organen kunnen herstellen.

Op het moment dat de cliënt, na 2,5 tot 3 minuten in de kou van de cryosauna heeft gestaan en in de warmere lucht stapt, zullen de hersenen een signaal ontvangen dat de temperatuur gewijzigd is. Alle niet-kritieke weefsels zullen weer uitzetten, inclusief de aderen, spieren en huidweefsel. Onder invloed van de hogere bloeddruk, wordt het bloed nu vrijgegeven en stroomt terug naar het niet- kritieke weefsel. Als dit verrijkte bloed het niet-kritieke weefsel heeft bereikt, zullen deze dezelfde voordelen krijgen als de interne organen gedurende de behandeling.

Cryotherapie stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam wat ervoor zorgt dat het lichaam zichzelf reset.

Is Cryo therapie geschikt voor jou?

Cryotherapie is veilig en wordt wereldwijd gebruikt. Wel is het belangrijk dat je, net als bij iedere andere behandelmethode, bewust omgaat met de effecten die de therapie op het menselijk lichaam heeft. Bij een aantal ziektebeelden wordt aangeraden om geen cryotherapie te ondergaan.

Waarom je Cryo therapie in kuurvorm moet ondergaan?

Door kort na elkaar meerdere cryotherapiebehandelingen te ondergaan, treden er grotere gezondheidseffecten op. Pro-inflammatoire cytokine-levels verminderen en anti-inflammatoire cytokine-levels gaan omhoog. Hierdoor treedt een ontstekingsremmende werking op. Ook vindt er een verhoogde afbraak van rode bloedcellen plaats (hemolyse). Deze ongewenste afname van het aantal rode bloedcellen wordt tegengegaan door een verhoogde afgifte van erytropoëtine (EPO), waardoor de productie van nieuwe bloedcellen wordt gestimuleerd. Deze effecten zorgen dus voor een verbeterde celvernieuwing en een stijging van het aantal rode bloedlichaampjes.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het verrijkte bloed gunstige omstandigheden creëert voor het herstel van de interne organen, voor de uitstoot van gifstoffen uit de onderhuidse lagen, voor het celvernieuwingsproces, het vervangen van beschadigde cellen en het afvoeren van dode cellen uit het ondergeschikte weefsel. Met andere woorden: van binnenuit het lichaam verjongen op celniveau.

Terwijl deze processen op gang worden gebracht door een korte blootstelling van het huidoppervlak aan extreem lage temperaturen, is het belangrijk te begrijpen dat het lichaam niet daadwerkelijk in levensgevaar is. Er wordt slechts een illusie gecreëerd dat het lichaam in gevaar is om de vecht-of-vluchtreactie te activeren. Het belangrijkste signaal wordt naar de hersenen verzonden door de sensoren in de huid; het ontstaat niet in de hersenen zelf. Het is daardoor ook niet noodzakelijk om ook het hoofd bloot te stellen aan de extreem lage temperaturen.

Scroll naar boven